Dil & Konuşma

Dil & Konuşma

Hakkında

Kişinin konuşulanları anlamada veya kendisini ifade etmede ya da her ikisinde görülen sorunlar, dil ve konuşma bozuklukları olarak ifade edilir. Kekemelik, konuşmada gecikme, ses bozukluğu gelişimsel dil bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, otistik spektrum bozukluğu, fonolojik ve artikülasyon bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu, afazi , dizartri, dispraksi, ses rehabilitasyonu gibi konularda sorular, cevaplar, hasta deneyimleri ve uzman doktorlar...