HoLEP Prostat Ameliyatı Nedir?

HoLEP prostat ameliyatı, prostat büyümesinde uygulanan bir lazer tedavisidir. İşlem penis ucundan girilerek kapalı olarak gerçekleştirilir. Prostat büyümesinde tedavi hastanın şikayetlerinin şiddetine ve prostatın büyüklüğüne göre değişir. Eğer hastalık ilaçla tedavi edilemez ise cerrahi tedavi uygulanır. Bu seçeneklerden biri de HoLEP prostat ameliyatıdır. 

İyi huylu prostat büyümesinde, büyüyen prostat dokusu prostatın ortasından geçen üretra adı verilen idrar kanalına bası yapar. Bu yüzden idrar yapmada zorlanma olur. Prostat büyümesi prostat bezinin ortasından başlar. Büyüyen prostat dokusuna adenom denir. Ameliyatta bu adenom dokusu çıkarılır. Adenomun çıkarılmasına enükleasyon adı verilir. 

HoLEP Prostat Ameliyatı Nedir?

HoLEP ameliyatı, prostat büyümesinin tedavisinde uygulanan bir lazer ameliyatıdır. HoLEP, ”Holmiyum lazer ile yapılan prostat enükleasyonu” cümlesinin kısaltılmasıdır. HoLEP ameliyatında holmium lazer kullanılır. İşlem, hastanın idrar kanalından girilerek tamamen kapalı olarak yapılır. Büyümüş olan prostat dokusu (adenom) , holmium lazer ile prostatın kabuğundan (kapsül) ayrılarak çıkarılır. Kabuğundan ayrılan adenom dokusu, önce idrar kesesine gönderilir, sonra özel bir alet ile adenom dokusu küçük parçalara ayrılarak dışarıya alınır.

HoLEP Prostat Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Prostat büyümesinin tedavisinde hangi yöntemin uygulanacağı, hastanın şikayetlerine ve prostatın büyüklüğüne bağlıdır. Hastanın şikayetleri çok fazla değil ve hasta hayatından memnun ise, öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. Eğer ilaçlar yeterli gelmezse, cerrahi tedavi (ameliyat) düşünülür. Prostat ameliyatı açık ya da kapalı olarak gerçekleştirilir. Genellikle kapalı yöntemleri uygulanır. Açık ameliyat çok nadir olarak yapılır. Kapalı prostat ameliyatlarında artık lazer teknolojisi de kullanılmaktadır. GreenLight, holmium lazer ve thulium lazer ile prostat ameliyatları başlıca uygulanan prostat lazer ameliyatlarıdır. 

HoLEP Ameliyatı Avantajları Nelerdir?

HoLEP lazer ile uygulanan prostat ameliyatında, klasik yöntemle uygulanan kapalı prostat ameliyatına göre daha iyi kanama kontrolü yapılır. Bu nedenle ameliyatta ve ameliyat sonrası dönemde kanama yok denecek kadar azdır.

Holmium lazerin prostat dokusunda etki ettiği derinlik 0,4 mm kadardır, yani çok azdır. Bu yüzden lazer enerjisinin, prostatın yakınından geçerek penise uzanan ve penis sertleşmesini sağlayan sinirlere zarar verme olasılığı hemen hiç yoktur. Bu nedenden dolayı ameliyat sonrası sertleşme sorunu yaşanmaz.

Klasik kapalı prostat ameliyatı (TUR prostat), prostat büyüklüğünün 100 gramdan fazla olduğu durumlarda tercih edilmez. Ancak HoLEP prostat ameliyatı, her büyüklükteki prostat için rahatlıkla uygulanabilir.

HoLEP ameliyatı sonrası hastanın iyileşmesi daha çabuk olur, daha çabuk taburcu olur ve günlük hayatına daha çabuk döner. 

HoLEP ameliyatı, aspirin, coraspin gibi kan sulandırıcı ilaçları kullanan hastalarda da rahatlıkla uygulanabilir.

Kaynak Kodu acıklama

Yorum (0)