Varikosel ereksiyon bozukluğu yapar mı?

Varikosel, testislerde sperm hücrelerinin üretimini bozar. Testisin etrafındaki damarların genişlemesi olan varikosel, çift taraflı ve ileri derecede olması haliinde FSH ve LH ve testosteron hormonlarında azalmaya neden olarak ereksiyon (sertlşeme) bozkluğu yapabili. .

Kaynak: Low plasma testosterone in varicocele patients with impotence and male infertility. Arch Androl, 2000 Nov-Dec;45(3):187-95.

 

İlgili Sorular


Testis atrofisi (küçülmesi, erimesi) nedir?

Önceden normal boyutlarda olan testisin, daha sonradan bir takım nedenlerden dolayı küçülmesine “testis atrofisi” adı verilir. Testis atrofisi halk arasında testis erimesi olarak da bilinir. Testis atrofisinin çeşitli nedenleri vardır. Testislere gelen darbe, torsiyon ya va varikosel bunlardan biridir. Testis küçülünce, testislerden salgılanan erkeklik hormonu (testosteron) ve sperm üretimi de bozulur.


Tek testis cinsellik açısından dezavantaj mı?

Tek testis cinsellik açısından bir dezavantaj oluşturmaz. Testisin çeşitli nedenlerden dolayı alındığı erkekler de normal cinsel hayatlarını sürdürebilir ve çocuk sahibi olabilirler. Testis normalde çift olan bir organdır. Ancak normalde çift olan testislerden birine sahip olmak, bazı riskleri de arttırabilir. Eğer geride kalan tek testis, normal ise gerek cinsellik açısından gerekse çocuk sahibi olmakta hiç bir sorun yaşamaz.


Tek testisi olan birinin çocuğu olur mu?

Tek testis çocuk sahibi olmaya engel değildir.  Tek testisi olan kişiler, eğer bu testis normal ise kısırlık sorunu yaşamazlar. Aynı tek testisli olmak, sertleşme sorunu ya da diğer cinsel bozukluklarına da yol açmaz. Normalde iki tane olan testislerden biri alındığında, diğer testis hafif bir şekilde büyüme gösterebilir. 


Retraktil (utangaç) testis ne demek?

Retraktil testis, normalde karın içinden testis torbasına inişini tamamlamış, ancak zaman zaman testis torbasının içinden kasık kanalına doğru çıkan testis demektir. Gerçek inmemiş testis ile karıştırılmamalıdır. Retraktil testisin nedeni, testisin sapındaki kasların (kramester kasları) aşırı aktif olmasıdır. Bu kasların çeşitli uyaranlarla kasılmasına kramaster refleksi denir. Kremaster refleksi, iki yaşın üzerindeki bütün erkek çocuklarda mevcuttur. Bu refleks genellikle uyluk bölgesinin iç kısmına dokunma ile ortaya çıkar. Retraktil testisin büyüklüğü normaldir. Retraktil testisler el ile çekilerek rahat bir şekilde testis torbasına (skrotum) indirilir, bırakıldığında kısa bir süre skrotumda kaldıktan sonra tekrar yukarıya kaçar. Sliding testis ise, testis bırakılır bırakılmaz hemen geri kaçar. 


İnmemiş testis nedir?

İnmemiş testis, testisin normal olması gereken  yerde olmamasıdır. Normalde testisler, çocuk anne karnında iken, böbreklerin olduğu yerde yani karın içerisindedir. Doğuma 2 ay kala testisler, karın içerisinden aşağıya testis torbasına doğru göç ederler. Bu göç sırasında testislerin izlediği bir yol vardır. Eğer testis bu normal iniş yolu üzerinde bir yerde takılıp kalır ve skrotuma ulaşmaz ise buna inmemiş testis denir. Testis, karın içinde, kasık kanalında veya kanalı geçtikten hemen sonra testis torbasının üstünde takılı kalbilir. Buna inmemiş testis adı verilir. İnmemiş testis tek ya da çift taraflı olabilir. 
 


Asendan testis nedir?

Asendan testis,  inmemiş testis ile karıştırılmamalıdır. Asendan testis, daha önce olması gereken yere yani testis torbasına (skrotum) inmiş olan testisin, daha sonra bir takım nedenlerden dolayı tekrar yukarıya doğru giderek skrotumdan çıkmasıdır. Bu durum genellikle ilkokul çağında testisin kasık bölgesinde ele gelmesi şeklinde fark edilir. Bunun nedeni çocuk büyürken, kasıkta bulunan bant şekklindeki bir kalıntının, testis sapının uzamasına engel olup testisi yukarı doğru çekmesidir. Ayrıca daha önce geçirilen kasık fıtığı ameliyatı da buna neden olabilir. 


Sliding testis ne demek?

Sliding testis, testisin torbadan (skrotum) yukarıya kasık bölgesine doğru kayması demektir. Bunun nedeni spermatik kord adı verilen testis sapının kısa olmasıdır. Bu testis el ile çekilerek skrotuma getirilir, ancak bırakıldığında hemen tekrar eski bulunduğu yere geri döner. Retraktil testis ise bırakıldığında bir müddet skrotumda kalır, daha sonra kramester refleksi uyarıldığında yukarıya doğru kaçar. 


Ektopik testis nedir?

Ektopik testis, inmemiş testis adı verilen durumdan farklıdır. Ektopik testiste testis, normal iniş yolundan saparak, daha başka bir yere yerleşir. En sık yerleştiği yerler kasık bölgesi, femoral, pubik, penopubik, penil ve perineal bölgedir. Ektopik testis, gubernakulum denilen testis ile skrotum arasındaki bağın aşırı gelişip uzaması ya da skrotum girişindeki tıkanıklığa bağlı olarak gelişir. 


İntraabdominal testis nedir?

İntraabdominal testis, testisin normal olması gereken yer olan skrotuma inmeyip karın içinde kalmasıdır. Teastislerin normalde yeri testis torbası yani skrotumdur. Çocuk anne karnında henüz dünyaya gelmemişken testisler karın içerisinde böbreklerin olduğu yerdedir. Doğum yaklaştıkça aşağıya doğru hareket ederler. Doğum ile birlikte skrotuma inmiş olurlar. Eğer testis skrotuma inmez ise buna inmemiş testis adı verilir. 


Vanishing testis nedir?

Vanishing testis, var olan bir testisin daha sonra yok olması demektir. Vanishing testiste, testislerin damarları ve meni kanalları (vas deferens) mevcuttur. Ancak çocuk henüz doğmamışken, genellikle hamileliğin son üç ayında testisin dönmesi (testis torsiyonu) sonucu meydana gelir. 


Yeni SSS


Kan kolesterol seviyesinde yüksekliğe bağlı ortaya çıkan belirtiler şunlardır; Göz kapağında sarı renkli yağ bezeleri Baş dönmesi Göğüs ağrısı Halsizlik Yorgunluk Bacaklarda ağrı ve uyuşma ...


Yumurta beyazı kolesterol içermez. Yumurtanın sarısı kolesterol açısından zengindir. Bu yüzden yumurtanın sadece bezazını yemek kan kolesterol seviyesini yükseltmez. ...


Yumurta sarısı yüksek miktarda kolesterol içerir. Aşırı miktarda yumurta yenmesi kan kolesterol seviyesini yükseltir. Kolesterol değeri yüksek olan, özellikle de bypass ameliyatı geçir ...


Üroloji doktoru hem erkek hem de kadın olabilir. Üroloji doktoru (ürolog), erkeklerin ve kadınların idrar yolları (böbrek, üreter, idrar kesesi, ü ...


Katarakt başlangıcı dendiğinde, görme düzeyinin henüz daha %70’in altına düşmediği dönem anlaşılır. Bu dönemdeki hastalar çok net görmeseler de katarakt ameliyatı iç ...